Gone

Het heeft even geduurd. Eindelijk weer een liedje afgemaakt en in demo-vorm opgenomen. Er ligt van alles half af, vrijwel klaar, of klaar maar afgekeurd. Maar de productiviteit is niet al te hoog.

“Gone” begon begin augustus met de twee regels die het refrein vormen. Een eerste versie van het liedje was poppier, met meer vaart. Zowel het liedje als de tekst gingen me tegenstaan, en dus ben ik opnieuw begonnen, met de twee regels, een melodie hier en daar, en een redelijk idee van hetgeen ik wilde vertellen. Het schrijven van de tekst heeft me dagen, weken bezig gehouden. Van de 16 regels in de coupletten waren er doorgaans 10 à 12 goed, en 4 à 6 minder of slecht. En na elke verandering verschoof de balans. De uiteindelijke tekst -een combinatie van grofweg drie verhalen- brengt spijt, hoop en veerkracht samen.

Het is een demo. Inclusief ruwe kantjes, slordige momenten, en weinig franjes. Ik heb momenteel meer zin in schrijven dan opnemen. “Gone” komt misschien nog eens aan de beurt als ik weer serieus ga opnemen.

Laat me weten wat je ervan vindt.

It took me a while. Finally a new finished song, here as a demo. I have lots of stuff half finished, almost finished, or finished but rejected. But productivity isn’t very high.

“Gone” started life in August, with the two lines that form the chorus. A first version of the song was poppier, at a higher pace. Both the song and the words started to annoy me, so I started over, with the chorus, a melody here and there, and a pretty good idea of the story I wanted to tell. Writing the lyrics took me days, weeks. Of the 16 lines that form the verses, there would be 10 to 12 lines that were good, and 4 to 6 lines that were less or just crap. And with every change the balance shifted. The final set of lyrics -a combination of roughly three stories- are about regret, hope and resilience.

This is a demo. With rough edges, sloppy takes and few embellishments. At the moment I prefer writing over recording. So I may return to “Gone” someday, if and when I go back to recording again.

Let me know what you think.

Released version:


What are you hearing?
Acoustic guitars, metallophone, vocals – Antal Adriaanse
Recorded August 23-24 2015, mixed, mastered August 25 2015 @ Studio Tal

Gone

When I dream I dream of you
And when I smile it’s because I think of you
In the dark I hear you whispering my name
But you’re not here

There’s no truth between the lines
Only the echo of what you left behind
Silence is as much an answer as words
With every word in place

Everything is clearer from a distance
Everything is clearer now she’s gone

From the flames may you rise again
To live and love, no excuses no regrets
How many times can a broken heart be healed
Before it falls apart

Take the time to heal your heart and soul
Clear your mind, you are not alone
I am your singer without a voice
Let me guide you home

Everything is clearer from a distance
Everything is clearer now she’s gone

lyrics/music © 2015 antal adriaanse/tal’s muziek fabriek

Dedicated to the princess. What a year…