Eeuwig Gaat Voorbij

Eeuwig Gaat Voorbij

Na een tijdje geen zin/inspiratie/energie en de aankoop van een nieuwe pc (en dus volledig opnieuw inrichten van mijn DAW-studio) ben ik wat oude demo’s gaan beluisteren. Er ligt van alles te wachten – demo’s, half afgemaakte tracks, liedjes waar ik niet verder mee kwam, teksten die nog ge- of herschreven moeten worden, gevoeligheden, etc. Zo ook “Eeuwig Gaat Voorbij”.

De eerste versie van “Eeuwig Gaat Voorbij” dateert van midden 2011. Het lied was gebaseerd op een midtempo groove, met een matige melodie in de coupletten, een flut refrein en weinig meer. Ook de tekst was niet helemaal af, maar goed genoeg om te bewaren. En op waarheid gebaseerd.

In het najaar van 2014 viel de tekst met een paar aanpassingen ineens op zijn plek, vond ik een oplossing voor het flut refrein en schreef nieuwe coupletten en een brug. De nieuwe demo ging terug op de plank. Om daar enkele weken geleden weer eens af te komen. Nu met resultaat.

Een paar avonden prullen, wat experimenteren, een zelfopgelegde deadline, en voila: liedje af. Ik weet zelf niet wat ik ervan moet vinden. Dus laat maar weten…

After a period of no desire/inspiration/energy and the purchase of a new pc (and so a full rebuild of my DAW-studio) I started listening to some old demos. There’s a pile of stuff – demos, half finished recordings, songs where I got stuck, lyrics the need to be (re)written, sensitive songs, etc. Like “Eeuwig Gaat Voorbij”.

The first version of “Eeuwig Gaat Voorbij” dates from mid 2011. The song was based on a midtempo groove, with a mediocre melody in the verses, a crap chorus and not much more. The lyrics weren’t finished either, although good enough to save for later. And based on true events.

In the fall of 2014 the words (with a couple of tweaks) suddenly fell into place, I fixed the crap chorus and wrote new verses and a bridge. That new demo went back on the pile. To be lifted off a couple of weeks ago. This time with result.

A couple of nights of fooling around, some experiments, a self imposed deadline, and voila: song finished. I’m not sure what to think of it. So, let me know…


What are you hearing?
Drums, bass synth, acoustic guitars, synths, vocals – Antal Adriaanse
Written in 2011 and 2014, recorded Oct.2014, Febr.2015, March 2016, mixed, mastered March 18/19 2016 @ Studio Tal

Eeuwig Gaat Voorbij

En dan valt de stilte
De woorden blijven uit
Ik heb niets meer te zeggen
Hoe red ik me hieruit?

Eeuwig gaat voorbij
Eeuwig gaat voorbij

We waren hier eerder
Ik ben het al gewend
Die momenten zonder jou
Terwijl je bij me bent

Eeuwig gaat voorbij
Eeuwig gaat voorbij
De strijd is nu gestreden

Eeuwig gaat voorbij
De strijd is nu gestreden
Eeuwig gaat voorbij

De ijzige stiltes
Ik raak ze niet meer kwijt
Je bent niet meer te volgen
Te veel water bij de wijn

Eeuwig gaat voorbij
Eeuwig gaat voorbij
Eeuwig gaat voorbij
Eeuwig gaat voorbij

lyrics/music © 2016 antal adriaanse/tal’s muziek fabriek – Buma Stemra