All I Want

All I Want - Antal Adriaanse

Eerste echt nieuwe afgemaakte lied in meer dan zes maanden. Ik had de afgelopen maanden weinig zin om diep van binnen te graven, wat ik nodig heb om een half-acceptabele tekst te kunnen schrijven. Hoe dan ook, ik ben er weer.

Het idee voor dit liedje ontstond al fingerpickend op de bank.De basis kostte niet veel tijd. Het schrijven van de tekst wel.

Ik had een ruwe schets van waarover het liedje zou moeten gaan. De eerste versie was in het Nederlands. Maar dat kreeg ik niet goed werkend. Dus dan in het Engels.

De woorden voor het refrein waren snel gevonden (toegegeven, dat zijn twee regels, en ook nog ‘ns niet de meest originele woorden die ooit in een liedje zijn gebruikt). De rest echter, 16 regels, bleek pittig. Ik heb een notitieboek met snel opgeschreven zinnetjes, uitdrukkingen, kleine gedichtjes, etc.; meestal vrij slechte ideeën. Maar ik vond een paar notities die ik een tijd terug na een lang gesprek had opgeschreven, en die kon ik verwerken in de eerste twee coupletten.

Zoekend naar inspiratie in het werk van een vriendin (ik ben een groot fan van haar schrijfstijl; inspirerend, gepassioneerd, eerlijk), realiseerde ik me dat waar zij over schreef min of meer was waar het liedje om ging. Dus nam ik een paar van haar woorden en verweefde deze met de mijne. Die “gevonden voorwerpen”, de extra lagen, en de kleine wijziging in richting betekenden ook een lichtere aanpak van het muzikale arrangement.

Dus, hier is ie, een nieuw liedje.

(Dit is de gereleasde versie. De eerdere demo versie staat niet meer online.)

First real new finished song in over six months. These past months I didn’t feel like searching within, which is what I need to do to write a semi-decent set of lyrics. Anyway, I am back.

While fingerpicking on the couch I got the idea for the song. The basic form didn’t take long. Writing the lyrics did.

I had a rough outline of what the song was going to be about. My initial draft was in Dutch. But I could not get that to work. So I tried English.

I quickly found the words for the chorus (granted, that’s two lines, and not the most original words ever used in a song.) The rest though, 16 lines, turned out to be tricky. I have a notebook with jotted down lines, phrases, little poems, etc; mostly bad ideas. But I found some notes I had written down after a long conversation a while ago, and turned those into the first two verses.

Looking for inspiration in a friend’s writings (I love her writing; inspirational, passionate, true), I realized that what she touched upon was pretty much what the song was about. So I took some of her words and blended those with mine. These “stolen goods”, the extra layers, and the slight change in direction also meant a lighter approach for the musical arrangement.

So, here you go, a new song.

(This is the released version. The earlier demo version is no longer online.)

What are you hearing?
Midi snare, percussion (egg, tambourine, couch), acoustic bass, acoustic guitars, synths, harmonica, vocals – Antal Adriaanse
Written, recorded, mixed, mastered April 09-23 2016 @ Studio Tal

All I Want

All I Want - Antal AdriaanseTell me your secrets
And I’ll write you a song
Tell me your stories
No rights & no wrongs

There is no reason
There is no truth
Words left unspoken
The mystery of you

All I want is you
All I want is you

Impossibly human
A delicate heart
Reach for the heavens
The brightest of stars

Beautifully broken
With no time to lose
The best life is living
Imperfect with you

All I want is you
All I want is you
And be with you
To be with you
All I want is you

All I want is you
All I want is you
And be with you
To be with you
All I want is you, only you

lyrics/music © 2016 antal adriaanse/tal’s muziek fabriek – Buma Stemra