Sabbatical

Toen ik begin 2017 dit artikel schreef over de muzikale impasse waarin ik me op dat moment bevond, had ik niet gedacht dat die impasse zo lang zou gaan duren. Sterker, na dat voorjaar lijkt ze een vrij permanent karakter te hebben gekregen. Ik ben mijn enthousiasme kwijt, zowel voor liedjes maken als ze opnemen.

Na een korte pauze hoopte ik dat het afmaken van “Dichtbij” me zou helpen dat enthousiasme te hervinden. Het tegenovergestelde bleek echter het geval. Hoewel ik tevreden ben met het eindresultaat, en in ieder geval met mijn bijdragen, bleken de release en alles wat volgde (niets) de laatste ferme duw. Streep eronder. De Testpiloten zijn terug in ruste.

En dat geldt ook voor mijn eigen muziek. Niets te melden. Liedjes blijven onafgemaakt. Teksten ongeschreven. Verhalen onverteld. De (virtuele) studio is gesloten. Een sabbatical. Voor onbepaalde tijd. En daarna zien we wel weer.

Het normale leven gaat gewoon door. Daarover lees je hier.

Gegroet,

Antal

Back in early 2017 I posted a lengthy article on my (Dutch) website about the musical drought I was experiencing. At the time I did not realise that the drought would last this long. Worse, since then it seems to have become a pretty permanent drought. I have lost my enthusiasm, my drive, both for writing songs and recording them.

After a short break I had hoped that finishing De Testpiloten’s EP “Dichtbij” would help me reconnect with that enthusiasm, that drive. As it turned out, the opposite was the case. Although I am happy with the final result, and my contributions, the release and all that followed (ie nothing) were the final push. It’s over. De Testpiloten have retired.

And the same goes for my own music. Nothing to offer. Songs remain unfinished. Lyrics unwritten. Stories untold. The (virtual) studio doors are closed. A sabbatical. Indefinitely. And we’ll see after that.

Meanwhile life goes on. If you can read Dutch, go here.

Take care,

Antal

Blog: antaladriaanse.nl
Instagram: @antaladriaanse
Facebook: @antaladriaanse