Eeuwig Gaat Voorbij

Eeuwig Gaat Voorbij

Na een tijdje geen zin/inspiratie/energie en de aankoop van een nieuwe pc (en dus volledig opnieuw inrichten van mijn DAW-studio) ben ik wat oude demo’s gaan beluisteren. Er ligt van alles te wachten – demo’s, half afgemaakte tracks, liedjes waar ik niet verder mee kwam, teksten die nog ge- of herschreven moeten worden, gevoeligheden, etc. Zo ook “Eeuwig Gaat Voorbij”.

De eerste versie van “Eeuwig Gaat Voorbij” dateert van midden 2011. Het lied was gebaseerd op een midtempo groove, met een matige melodie in de coupletten, een flut refrein en weinig meer. Ook de tekst was niet helemaal af, maar goed genoeg om te bewaren. En op waarheid gebaseerd.

In het najaar van 2014 viel de tekst met een paar aanpassingen ineens op zijn plek, vond ik een oplossing voor het flut refrein en schreef nieuwe coupletten en een brug. De nieuwe demo ging terug op de plank. Om daar enkele weken geleden weer eens af te komen. Nu met resultaat.

Een paar avonden prullen, wat experimenteren, een zelfopgelegde deadline, en voila: liedje af. Ik weet zelf niet wat ik ervan moet vinden. Dus laat maar weten…

After a period of no desire/inspiration/energy and the purchase of a new pc (and so a full rebuild of my DAW-studio) I started listening to some old demos. There’s a pile of stuff – demos, half finished recordings, songs where I got stuck, lyrics the need to be (re)written, sensitive songs, etc. Like “Eeuwig Gaat Voorbij”.

The first version of “Eeuwig Gaat Voorbij” dates from mid 2011. The song was based on a midtempo groove, with a mediocre melody in the verses, a crap chorus and not much more. The lyrics weren’t finished either, although good enough to save for later. And based on true events.

In the fall of 2014 the words (with a couple of tweaks) suddenly fell into place, I fixed the crap chorus and wrote new verses and a bridge. That new demo went back on the pile. To be lifted off a couple of weeks ago. This time with result.

A couple of nights of fooling around, some experiments, a self imposed deadline, and voila: song finished. I’m not sure what to think of it. So, let me know…


“Eeuwig Gaat Voorbij” verder lezen

Don’t Give Up

Geïnspireerd en getriggerd door iets dat een vriendin gisteren op Facebook had gezet, ben ik diezelfde middag gaan zitten en heb Don’t Give Up geschreven.

Het begon met het eerste couplet, gevolgd door de muziek. Toen ik eenmaal de structuur had ben ik gaan werken aan de rest van de tekst. Ik wist wat ik wilde zeggen, moest alleen de juiste woorden en ritme vinden. Dus ben ik de rest van de dag terug blijven keren naar de tekst. Toen ik dacht dat het liedje klaar was ben ik aan de opnames voor een demo begonnen. Maar terwijl ik de zang opnam heb ik toch nog wat veranderingen gemaakt, waarvan sommige een flink verschil maakten.

Laat me weten wat je ervan vindt.

Inspired and triggered by something a friend posted on Facebook yesterday morning, I sat down that afternoon to wrote Don’t Give Up.

It started with the first verse, followed by the music. Once I had the structure I started working on the rest of the lyrics. I knew what I wanted to say, just needed the right words and rhythm. So rest of the day I kept returning to the lyrics. When I thought the song was finished, I started recording the demo. But while recording the vocal I made more changes, some of which made quite the difference.

Let me know what you think.

“Don’t Give Up” verder lezen

Chasing Shadows

Ik schreef de eerste schets van Chasing Shadows in zo’n tien minuten. Vervolgens kostte het een week om het samenhangend te maken en er -enige- betekenis aan te geven. Ik ben niet helemaal overtuigd van de tekst; misschien iets te bedacht, pretentieus.

Maar ik ben best tevreden met het resultaat. Het is hard werken, zeker binnen de beperkingen van lettergrepen en accenten en zo. Soms is de ene oplossing het begin van het volgende probleem. Een soort van waterbed effect. Hoe dan ook, ik denk dat ik een manier heb gevonden om met de vastlopers en de blokkades om te gaan (vooralsnog).

Laat me weten wat je ervan vindt.

I wrote the first draft of Chasing Shadows in about ten minutes. Then spent about a week trying to get everything to work and to make -at least some- sense. I’m not sure about the lyrics; maybe a bit too clever, pretentious.

But I am pretty happy with how it turned out. It’s hard work, especially within the limitations of syllables and accents and stuff. Sometimes one solution is the start of a new problem. Kind of a waterbed effect. Still, I think I have found a way to deal with the hold ups and blocks (at least for now.)

Let me know what you think.

“Chasing Shadows” verder lezen

Just A Day

Zo moeilijk en tijdrovend als het vorige liedje, “Gone“, was om te schrijven, zo gemakkelijk en snel kwam dit liedje tevoorschijn. “Just A Day”. En dat zonder dat ik echt van plan was om een liedje te schrijven. Werd wakker met een helder beeld van wat een perfecte dag, een perfect leven zou zijn, en met wie ik die wilde beleven. Alles bij elkaar een paar uur.

Ik had me voorgenomen om even geen ballads meer te schrijven, maar dit is er toch weer één. Een liefdesliedje, met kop en staart. Ja, ik heb een romantische kant.

Het is een demo. En ik heb alleen het noodzakelijk opgenomen. Zoals ik eerder al zei heb ik momenteel meer zin in schrijven dan opnemen. Ben er blij mee. Misschien neem ik ooit nog een “serieuze” versie van het liedje op.

Laat me weten wat je ervan vindt.

As difficult and time consuming the previous song, “Gone“, was to write, this one came about fast and easy. “Just A Day”. And I wasn’t even planning on writing a song. Woke up with a clear view of what a perfect day, a perfect life would be, and with who I would want to spend it. All I needed to do was write it down and sing the song. All in all it took only a couple of hours.

The plan was not to write more ballads for a while, but this one is another ballad. A love song, head to tail. Yes, I do have a romantic side.

This is a demo. And I have only recorded the essential bits. Like I mentioned before, at the moment I prefer writing over recording. Am happy with it. Maybe some day I will record a “serious” version of the song.

Let me know what you think.

Released version:

“Just A Day” verder lezen