Dichtbij – De Testpiloten

Hij is er! De nieuwe EP “Dichtbij” van De Testpiloten is vanaf vandaag -Moederdag- verkrijgbaar. Of, zoals ik het op de site van De Testpiloten verwoord:

Ze zijn snel, de online stores. Binnen een half uur nadat ik de EP bij DistroKid (onze distributeur) had afgeleverd en zij hem verwerkt en bij de online stores en streaming services aangeleverd hadden, was “Dichtbij” al in de iTunes store te vinden. Mooi op tijd voor Moederdag.

Ondertussen hebben de belangrijkste andere stores en streamers de EP inmiddels ook “live” staan. En de rest gaat ongetwijfeld snel volgen.

Mooi! Ook weer geregeld.

Lees hier meer over “Dichtbij”. Je vindt er ook links naar de belangrijkste online stores en streaming services.

We zijn benieuwd naar wat je van de EP vindt. Laat een berichtje achter op onze Facebook pagina of stuur ons een mailtje. En zegt het voort!

Antal

Tevreden met het eindresultaat. Tevreden over mijn bijdragen, met name de mix en mastering.

It’s here! “Dichtbij“, the new EP by De Testpiloten is out today, Mother’s Day. Or, like I wrote on the De Testpiloten website:

They move fast, the online stores. In less than half an hour after delivering the EP to DistroKid (our distributor) and them processing it and sending it to the online stores and streaming services, “Dichtbij” was available from the iTunes store. Right on time for Mother’s Day.

By now most of the important other stores and streamers have the EP “live”. And the others will follow.

Right! That’s taken care of.

Let us know what you think of the EP. Leave a message on our Facebook page or send us an email. And spread the word!

Antal

Happy with the end result. Happy with my contributions, especially the mixing and the mastering.

Dichtbij - De Testpiloten (DTEP03)

koop/download:
iTunes
Amazon

luister/stream:
Spotify
Apple Music
Google Play

All I Want

All I Want - Antal Adriaanse

Eerste echt nieuwe afgemaakte lied in meer dan zes maanden. Ik had de afgelopen maanden weinig zin om diep van binnen te graven, wat ik nodig heb om een half-acceptabele tekst te kunnen schrijven. Hoe dan ook, ik ben er weer.

Het idee voor dit liedje ontstond al fingerpickend op de bank.De basis kostte niet veel tijd. Het schrijven van de tekst wel.

Ik had een ruwe schets van waarover het liedje zou moeten gaan. De eerste versie was in het Nederlands. Maar dat kreeg ik niet goed werkend. Dus dan in het Engels.

De woorden voor het refrein waren snel gevonden (toegegeven, dat zijn twee regels, en ook nog ‘ns niet de meest originele woorden die ooit in een liedje zijn gebruikt). De rest echter, 16 regels, bleek pittig. Ik heb een notitieboek met snel opgeschreven zinnetjes, uitdrukkingen, kleine gedichtjes, etc.; meestal vrij slechte ideeën. Maar ik vond een paar notities die ik een tijd terug na een lang gesprek had opgeschreven, en die kon ik verwerken in de eerste twee coupletten.

Zoekend naar inspiratie in het werk van een vriendin (ik ben een groot fan van haar schrijfstijl; inspirerend, gepassioneerd, eerlijk), realiseerde ik me dat waar zij over schreef min of meer was waar het liedje om ging. Dus nam ik een paar van haar woorden en verweefde deze met de mijne. Die “gevonden voorwerpen”, de extra lagen, en de kleine wijziging in richting betekenden ook een lichtere aanpak van het muzikale arrangement.

Dus, hier is ie, een nieuw liedje.

(Dit is de gereleasde versie. De eerdere demo versie staat niet meer online.)

First real new finished song in over six months. These past months I didn’t feel like searching within, which is what I need to do to write a semi-decent set of lyrics. Anyway, I am back.

While fingerpicking on the couch I got the idea for the song. The basic form didn’t take long. Writing the lyrics did.

I had a rough outline of what the song was going to be about. My initial draft was in Dutch. But I could not get that to work. So I tried English.

I quickly found the words for the chorus (granted, that’s two lines, and not the most original words ever used in a song.) The rest though, 16 lines, turned out to be tricky. I have a notebook with jotted down lines, phrases, little poems, etc; mostly bad ideas. But I found some notes I had written down after a long conversation a while ago, and turned those into the first two verses.

Looking for inspiration in a friend’s writings (I love her writing; inspirational, passionate, true), I realized that what she touched upon was pretty much what the song was about. So I took some of her words and blended those with mine. These “stolen goods”, the extra layers, and the slight change in direction also meant a lighter approach for the musical arrangement.

So, here you go, a new song.

(This is the released version. The earlier demo version is no longer online.)

What are you hearing?
Midi snare, percussion (egg, tambourine, couch), acoustic bass, acoustic guitars, synths, harmonica, vocals – Antal Adriaanse
Written, recorded, mixed, mastered April 09-23 2016 @ Studio Tal

“All I Want” verder lezen

Eeuwig Gaat Voorbij

Eeuwig Gaat Voorbij

Na een tijdje geen zin/inspiratie/energie en de aankoop van een nieuwe pc (en dus volledig opnieuw inrichten van mijn DAW-studio) ben ik wat oude demo’s gaan beluisteren. Er ligt van alles te wachten – demo’s, half afgemaakte tracks, liedjes waar ik niet verder mee kwam, teksten die nog ge- of herschreven moeten worden, gevoeligheden, etc. Zo ook “Eeuwig Gaat Voorbij”.

De eerste versie van “Eeuwig Gaat Voorbij” dateert van midden 2011. Het lied was gebaseerd op een midtempo groove, met een matige melodie in de coupletten, een flut refrein en weinig meer. Ook de tekst was niet helemaal af, maar goed genoeg om te bewaren. En op waarheid gebaseerd.

In het najaar van 2014 viel de tekst met een paar aanpassingen ineens op zijn plek, vond ik een oplossing voor het flut refrein en schreef nieuwe coupletten en een brug. De nieuwe demo ging terug op de plank. Om daar enkele weken geleden weer eens af te komen. Nu met resultaat.

Een paar avonden prullen, wat experimenteren, een zelfopgelegde deadline, en voila: liedje af. Ik weet zelf niet wat ik ervan moet vinden. Dus laat maar weten…

After a period of no desire/inspiration/energy and the purchase of a new pc (and so a full rebuild of my DAW-studio) I started listening to some old demos. There’s a pile of stuff – demos, half finished recordings, songs where I got stuck, lyrics the need to be (re)written, sensitive songs, etc. Like “Eeuwig Gaat Voorbij”.

The first version of “Eeuwig Gaat Voorbij” dates from mid 2011. The song was based on a midtempo groove, with a mediocre melody in the verses, a crap chorus and not much more. The lyrics weren’t finished either, although good enough to save for later. And based on true events.

In the fall of 2014 the words (with a couple of tweaks) suddenly fell into place, I fixed the crap chorus and wrote new verses and a bridge. That new demo went back on the pile. To be lifted off a couple of weeks ago. This time with result.

A couple of nights of fooling around, some experiments, a self imposed deadline, and voila: song finished. I’m not sure what to think of it. So, let me know…


“Eeuwig Gaat Voorbij” verder lezen

Don’t Give Up

Geïnspireerd en getriggerd door iets dat een vriendin gisteren op Facebook had gezet, ben ik diezelfde middag gaan zitten en heb Don’t Give Up geschreven.

Het begon met het eerste couplet, gevolgd door de muziek. Toen ik eenmaal de structuur had ben ik gaan werken aan de rest van de tekst. Ik wist wat ik wilde zeggen, moest alleen de juiste woorden en ritme vinden. Dus ben ik de rest van de dag terug blijven keren naar de tekst. Toen ik dacht dat het liedje klaar was ben ik aan de opnames voor een demo begonnen. Maar terwijl ik de zang opnam heb ik toch nog wat veranderingen gemaakt, waarvan sommige een flink verschil maakten.

Laat me weten wat je ervan vindt.

Inspired and triggered by something a friend posted on Facebook yesterday morning, I sat down that afternoon to wrote Don’t Give Up.

It started with the first verse, followed by the music. Once I had the structure I started working on the rest of the lyrics. I knew what I wanted to say, just needed the right words and rhythm. So rest of the day I kept returning to the lyrics. When I thought the song was finished, I started recording the demo. But while recording the vocal I made more changes, some of which made quite the difference.

Let me know what you think.

“Don’t Give Up” verder lezen

Chasing Shadows

Ik schreef de eerste schets van Chasing Shadows in zo’n tien minuten. Vervolgens kostte het een week om het samenhangend te maken en er -enige- betekenis aan te geven. Ik ben niet helemaal overtuigd van de tekst; misschien iets te bedacht, pretentieus.

Maar ik ben best tevreden met het resultaat. Het is hard werken, zeker binnen de beperkingen van lettergrepen en accenten en zo. Soms is de ene oplossing het begin van het volgende probleem. Een soort van waterbed effect. Hoe dan ook, ik denk dat ik een manier heb gevonden om met de vastlopers en de blokkades om te gaan (vooralsnog).

Laat me weten wat je ervan vindt.

I wrote the first draft of Chasing Shadows in about ten minutes. Then spent about a week trying to get everything to work and to make -at least some- sense. I’m not sure about the lyrics; maybe a bit too clever, pretentious.

But I am pretty happy with how it turned out. It’s hard work, especially within the limitations of syllables and accents and stuff. Sometimes one solution is the start of a new problem. Kind of a waterbed effect. Still, I think I have found a way to deal with the hold ups and blocks (at least for now.)

Let me know what you think.

“Chasing Shadows” verder lezen